leyu乐鱼全站app官网登录(中国)有限公司

leyu乐鱼全站app官网登录(中国)有限公司

 leyu乐鱼全站app官网登录  师资队伍  学科建设  人才培养  党建与思政  学生工作  校友之家  国际交流 
 
党校第五十二期发展对象培训班报名统计表
  审核人:

     党校第五十二期发展对象培训班报名统计表  

 

报送单位: (盖章)                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 
 

姓名

 
 

性别

 
 

年级

 
 

本科/专科

 
 

参加入党积极分子培训班期数

 
 

备注

 
 

1

 
 

孙艺瑞

 
 

 
 

2015

 
 

本科

 
 

61

 
 

2

 
 

田玲

 
 

 
 

2015

 
 

本科

 
 

61

 
 

3

 
 

刘悦

 
 

 
 

2015

 
 

本科

 
 

61

 
 

4

 
 

陈秋

 
 

 
 

2015

 
 

本科

 
 

61

 
 

5

 
 

易浩然

 
 

 
 

2015

 
 

本科

 
 

61

 
 

6

 
 

吴书琴

 
 

 
 

2015

 
 

本科

 
 

61

 
 

7

 
 

李熙杨

 
 

 
 

2015

 
 

本科

 
 

61

 
 

8

 
 

高子淇

 
 

 
 

2015

 
 

本科

 
 

61

 
 

9

 
 

杨萌

 
 

 
 

2015

 
 

本科

 
 

61

 
 

10

 
 

田小宜

 
 

 
 

2015

 
 

本科

 
 

61

 
 

11

 
 

杨旭

 
 

 
 

2014

 
 

研究生

 
 

61

 
 

12

 
 

欧立华

 
 

 
 

2014

 
 

研究生

 
 

61

 
 

13

 
 

李向敏

 
 

 
 

2014

 
 

研究生

 
 

61

 
 

14

 
 

易楒橦

 
 

 
 

2015

 
 

研究生

 
 

61

 
 

15

 
 

丁莉莉

 
 

 
 

2015

 
 

研究生

 
 

61

 
 

16

 
 

王蔚

 
 

 
 

2015

 
 

研究生

 
 

61

 
 

17

 
 

陶嘉慧

 
 

 
 

2015

 
 

研究生

 
 

61

 
 

18

 
 

付钰玲

 
 

 
 

2015

 
 

研究生

 
 

61

 
 

19

 
 

潘兴

 
 

 
 

2015

 
 

研究生

 
 

61

 
 

20

 
 

符容铭

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

57

 
 

21

 
 

李保军

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

57

 
 

22

 
 

郎萌萌

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

59

 
 

23

 
 

秦小婷

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

60

 
 

24

 
 

曹远芳

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

61

 
 

25

 
 

张璨

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

60

 
 

26

 
 

夏可艳

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

61

 
 

27

 
 

谭红艳

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

57

 
 

28

 
 

胡苏梦

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

57

 
 

29

 
 

蔣曦

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

59

 
 

30

 
 

赵小秋

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

57

 
 

31

 
 

刘瑞奇

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

52

 
 

32

 
 

孙晓雅

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

58

 
 

33

 
 

张文

 
 

 
 

2013

 
 

本科

 
 

60

 
 

34

 
 

程慧

 
 

 
 

2014

 
 

本科

 
 

59

 
 

35

 
 

张金玉

 
 

 
 

2014

 
 

本科

 
 

59

 
 

36

 
 

伍若思

 
 

 
 

2014

 
 

本科

 
 

60

 
 

37

 
 

张余琴

 
 

 
 

2014

 
 

本科

 
 

61

 
 

38

 
 

徐澈

 
 

 
 

2014

 
 

本科

 
 

60

 
 

39

 
 

殷浩亮

 
 

 
 

2014

 
 

本科

 
 

61

 
 

40

 
 

牟银银

 
 

 
 

2014

 
 

本科

 
 

60

 
 

41

 
 

彭春

 
 

 
 

2014

 
 

本科

 
 

61

 
 

   42

 
 

蒋旌晶

 
 

 
 

2014

 
 

本科

 
 

59

 
 

43

 
 

汪思利

 
 

 
 

2014

 
 

本科

 
 

60

 
 

44

 
 

方非法

 
 

 
 

2014

 
 

本科

 
 

59

 
 

45

 
 

何霜

 
 

 
 

2014

 
 

本科

 
 

60

 

 

关闭窗口
版权所有© 『四川外国语大学中国语言文化学院』    办公地址:西区行政楼
Baidu
sogou
/
XML 地图 | Sitemap 地图